Meewerken aan heldere kaders voor landbouw

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Een hele leuke klus voor de Provincie Noord-Brabant! In 2020 wil Brabant tot de meest duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. Daarvoor is de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 opgesteld. Ik mag meewerken aan de uitvoering van het onderdeel ‘Heldere kaders’. Op dit moment is er een spanningsveld tussen het beheersen, saneren en ontwikkelen van […]

Bijdrage Raadsio aan commentaar Wet natuurbescherming

Posted on Leave a commentPosted in Geen categorie, Nieuws

Eén integrale wet voor natuur. Dat is de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking is getreden. De wet gaat over de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. Aan de andere kant kent de wet ook veel uitzonderingen op bescherming. Bijvoorbeeld in verband met bouwprojecten, veehouderijen, bestrijding van schade en overlast. […]

Huisvesting statushouders grote opgave gemeenten

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Duizenden statushouders zijn momenteel in afwachting van woonruimte. Staatssecretaris Dijkhof heeft bekend gemaakt dat er in de tweede helft van 2016 23.000 statushouders moeten worden gehuisvest. Voor de eerste helft van 2017 wordt minstens hetzelfde aantal verwacht. Duizenden statushouders wachten in asielzoekerscentra op woonruimte, terwijl ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leegstaat. De asielzoekerscentra […]