Inkomensafhankelijke huurverhoging toch mogelijk per 1 juli (?)

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Uit een uitspraak van de Raad van State van 3 februari 2016 bleek dat de belastingdienst geen inkomensgegevens mocht verstrekken aan verhuurders. Door deze uitspraak leek de mogelijkheid om inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren onmogelijk te zijn gemaakt. Op 29 maart 2016 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen waardoor de belastingdienst toch verplicht wordt […]

Raadsio+ praat u bij over de praktische highlights van de nieuwe Wet natuurbescherming

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Op 1 januari 2017 zal de nieuwe Wet natuurbescherming in werking treden. Deze wet vervangt de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet. Eén van de doelen van deze wet is het overzichtelijker en eenvoudiger maken van het natuurbeschermingsrecht. Uitgangspunt is één vergunning en één bevoegd gezag.   Als een nieuwe wet in werking treedt verandert […]

Belastingdienst mag geen inkomensgegevens verstrekken in strijd tegen scheefwonen

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Het kabinet heeft in 2013 maatregelen getroffen om scheefwonen tegen te gaan. Eén daarvan is de mogelijkheid voor verhuurders om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. De Wet gaat er vanuit dat de verhuurder de benodigde inkomensgegevens bij de belastingdienst kan opvragen. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de belastingdienst deze persoonsgegevens niet […]

Bestemmingsplan Spoorzone Culemborg onderuit vanwege gebrek in Besluit uitvoering Chw

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

De Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ van de gemeente Culemborg vernietigd. Het betrof een experimenteel bestemmingsplan waarmee vooruit werd gelopen op de Omgevingswet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft afwijkingen op de Wro mogelijk gemaakt door middel van de Crisis- en herstelwet. De Raad van State heeft deze toepassing van de Chw […]