Duurzame ontwrichting voorzieningenniveau – relativiteit

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Bij besluitvorming over stadsvernieuwing speelt het voorzieningenniveau vaak een grote rol. Om bepaalde investeringen rendabel te maken voorzien de plannen vaak ook in nieuwe kantoren of winkels. Dit is ook het geval bij de spoorzone in Culemborg. Deze plannen voorzien onder meer in een verplaatsing van een supermark naar de spoorzone. De overige ondernemers zijn […]

Belanghebbende in het omgevingsrecht – gevolgen van enige betekenis

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

In het omgevingsrecht heeft alleen een belanghebbende toegang tot bezwaar- en beroepsprocedures. Dat betekent dat bijvoorbeeld alleen bezwaar kan worden ingesteld tegen een bouwvergunning als de bezwaarmaker een bijzonder belang heeft. De afgelopen jaren staat het belanghebbende-begrip onder druk. Het wordt steeds lastiger om als burger of bedrijf als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Beperken […]

Moratorium geitenhouderijen en ruimtelijke ordening

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Het was een hete zomer. Niet vanwege het weer. Maar door de onrust die ontstond over gezondheidsrisico’s vanwege het wonen in de buurt van geitenhouderijen. Inmiddels hebben Noord-Brabant en Gelderland maatregelen getroffen. Ze hebben beide een moratorium ingesteld. Er mogen tijdelijk geen nieuwe geitenhouderijen bij en bestaande geitenhouderijen mogen tijdelijk niet uitbreiden. Dat is helder. […]

Zaken doen met de gemeente; afspraak is afspraak (?)!

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Op donderdag 18 mei organiseert Raadsio+ in samenwerking met Wimmis bedrijfsadviesbureau een miniseminar. Tijdens het inhoudelijke gedeelte zal ik spreken over de gemeente als (contracts-)partij. Waar moet je op letten als je afspraken maakt met de gemeente? Wie zijn er bevoegd om de gemeente te vertegenwoordigen? Welke rol speelt de gemeenteraad? Zo maar een paar vragen […]