Duurzame ontwrichting voorzieningenniveau – relativiteit

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

Bij besluitvorming over stadsvernieuwing speelt het voorzieningenniveau vaak een grote rol. Om bepaalde investeringen rendabel te maken voorzien de plannen vaak ook in nieuwe kantoren of winkels. Dit is ook het geval bij de spoorzone in Culemborg. Deze plannen voorzien onder meer in een verplaatsing van een supermark naar de spoorzone. De overige ondernemers zijn […]

Belanghebbende in het omgevingsrecht – gevolgen van enige betekenis

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

In het omgevingsrecht heeft alleen een belanghebbende toegang tot bezwaar- en beroepsprocedures. Dat betekent dat bijvoorbeeld alleen bezwaar kan worden ingesteld tegen een bouwvergunning als de bezwaarmaker een bijzonder belang heeft. De afgelopen jaren staat het belanghebbende-begrip onder druk. Het wordt steeds lastiger om als burger of bedrijf als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Beperken […]