Belanghebbende in het omgevingsrecht – gevolgen van enige betekenis

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

In het omgevingsrecht heeft alleen een belanghebbende toegang tot bezwaar- en beroepsprocedures. Dat betekent dat bijvoorbeeld alleen bezwaar kan worden ingesteld tegen een bouwvergunning als de bezwaarmaker een bijzonder belang heeft. De afgelopen jaren staat het belanghebbende-begrip onder druk. Het wordt steeds lastiger om als burger of bedrijf als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Beperken […]

Bestemmingsplan Spoorzone Culemborg onderuit vanwege gebrek in Besluit uitvoering Chw

Posted on Leave a commentPosted in Nieuws

De Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ van de gemeente Culemborg vernietigd. Het betrof een experimenteel bestemmingsplan waarmee vooruit werd gelopen op de Omgevingswet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft afwijkingen op de Wro mogelijk gemaakt door middel van de Crisis- en herstelwet. De Raad van State heeft deze toepassing van de Chw […]