Belastingdienst mag geen inkomensgegevens verstrekken in strijd tegen scheefwonen

Het kabinet heeft in 2013 maatregelen getroffen om scheefwonen tegen te gaan. Eén daarvan is de mogelijkheid voor verhuurders om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. De Wet gaat er vanuit dat de verhuurder de benodigde inkomensgegevens bij de belastingdienst kan opvragen. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de belastingdienst deze persoonsgegevens niet mag verstrekken. Er ontbreekt namelijk een wettelijke basis, maar hoe lang nog?  

Scheefwonen is de situatie waarin mensen in sociale huurwoningen blijven wonen terwijl zij daar strikt genomen op basis van hun inkomen geen recht meer op hebben. Het kabinet wilde scheefwonen tegengaan als één van de maatregelen om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Op deze manier zouden er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen.

Eén van de maatregelen die het kabinet nam was de mogelijkheid voor de verhuurder  – veelal woningcorporaties – om inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren. Op deze manier zouden scheefwoners geprikkeld moeten worden om door te stromen naar een duurdere huurwoning. In de Wet is bepaald dat de verhuurder alleen een inkomensafhankelijke huurverhoging kan opleggen wanneer hij deze verhoging tijdig aan de huurder voorstelt. Bij dit voorstel dient de verhuurder een bij de belastingdienst te verkrijgen verklaring te voegen over het inkomen van de huurder. De Wet gaat er dus vanuit dat de belastingdienst deze verklaring op verzoek van de verhuurder zal verstrekken.

Dat blijkt fout gedacht. De Raad van State heeft op 3 februari 2016 geoordeeld dat de belastingdienst deze gegevens niet aan de verhuurder mag verstrekken. Daarvoor is namelijk een wettelijke grondslag nodig en die grondslag ontbreekt volgens de Raad van State. Het kabinet voerde in 2013 de artikelen 7:252a BW en 19b Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in om deze inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk te maken. Volgens de Raad van State bieden deze artikelen geen wettelijke grondslag om de belastingdienst te kunnen verplichten inkomensgegevens te verstrekken. Dat zou namelijk strijdig zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 67 Awr.

In een eerste reactie aan de Tweede Kamer heeft Minister Blok aangegeven dat het wetsvoorstel ‘Doorstroming Huurmarkt 2015’ wel zo’n expliciete wettelijke grondslag bevat. Dit wetsvoorstel regelt dat de belastingdienst verplicht is om de benodigde inkomensgegevens aan de verhuurder te verstrekken. Het is nu de vraag of deze wettelijke basis tijdig komt voor de aanzeggingen van de huurverhogingen die vóór 1 juli 2016 moeten worden gedaan. Minister geeft in zijn brief aan dat deze datum gehaald moet kunnen worden indien de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel spoedig zouden aanvaarden en de wet daarna ook spoedig in werking zou treden.

Wilt u weten of u te maken heeft met scheefwonen of inkomensafhankelijke huurverhogingen? Of wilt u meer weten over huurovereenkomsten voor woon-, winkel, of bedrijfsruimte? Neem gerust contact op, want Raadsio+ geeft de oplossing.

Martijn van Geilswijk
martijn@raadsio.nl
06 – 24532711

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.