Site pictogram Raadsio+ – Omdat adviseren meer dan een juridische puzzel is

Raadsio+ praat u bij over de praktische highlights van de nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 zal de nieuwe Wet natuurbescherming in werking treden. Deze wet vervangt de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet. Eén van de doelen van deze wet is het overzichtelijker en eenvoudiger maken van het natuurbeschermingsrecht. Uitgangspunt is één vergunning en één bevoegd gezag.  

Als een nieuwe wet in werking treedt verandert er meestal veel voor de praktijk. Raadsio+ zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij en legt daarbij vooral de focus op wat er u voor u verandert in de praktijk.

Wist u bijvoorbeeld dat:

Raadsio+ praat u bij over de wijzigingen die voor uw organisatie het meest van belang zijn en richt zich daarbij vooral op de praktische toepassing. Dat kan in-house, tijdens een lunchbijeenkomst, of op een ander moment. Zoals altijd hanteert Raadsio+ daarbij zeer scherpe tarieven. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact op, want Raadsio+ geeft de oplossing.

Martijn van Geilswijk
martijn@raadsio.nl
06 – 24532711

Mobiele versie afsluiten