Inkomensafhankelijke huurverhoging toch mogelijk per 1 juli (?)

Uit een uitspraak van de Raad van State van 3 februari 2016 bleek dat de belastingdienst geen inkomensgegevens mocht verstrekken aan verhuurders. Door deze uitspraak leek de mogelijkheid om inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren onmogelijk te zijn gemaakt. Op 29 maart 2016 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen waardoor de belastingdienst toch verplicht wordt om inkomensgegevens te vertrekken aan verhuurders.

Het instrument van de inkomensafhankelijke huurverhoging was een belangrijke in de strijd van het kabinet tegen scheefwonen. De uitspraak van de Raad van State leek hier een stokje voor te steken, maar dat was slechts tijdelijk. De kritiek van de Raad van State op de huidige wet was vooral dat een expliciete wettelijke basis om de belastingdienst te verplichten om inkomensgegevens te verstrekken ontbrak.

Uit de parlementaire behandeling van de wet bleek duidelijk dat het de bedoeling was om zo’n expliciete wettelijke basis in het leven te roepen. De haast waarmee de wet destijds door de kamers is geloodst is waarschijnlijk ten koste gegaan van de zorgvuldigheid, want ondanks alle bedoelingen ontbrak een expliciete wettelijke basis. Het was dan ook te verwachten dat minister Blok deze fout zou repareren. In mijn stukje naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State maakte ik daar al melding van.

Om deze inkomensafhankelijke huurverhogingen daadwerkelijk per 1 juli 2016 in te kunnen voeren dient deze verhoging tijdig te worden aangezegd aan de huurder. Om dit te bereiken moet er nogal wat werk worden verzet, zodat nog altijd onduidelijk is of deze verhogingen dit jaar nog in kunnen gaan. Duidelijk is wel dat de wettelijke belemmering zal worden opgeheven wanneer de wet in werking treedt. Nu maar afwachten of dat nog op tijd is.

Wilt u weten of u te maken heeft met scheefwonen of inkomensafhankelijke huurverhogingen? Of wilt u meer weten over huurovereenkomsten voor woon-, winkel, of bedrijfsruimte? Neem gerust contact op, want Raadsio+ geeft de oplossing.

Martijn van Geilswijk
martijn@raadsio.nl
06 – 24532711

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.