Huisvesting statushouders grote opgave gemeenten

Duizenden statushouders zijn momenteel in afwachting van woonruimte. Staatssecretaris Dijkhof heeft bekend gemaakt dat er in de tweede helft van 2016 23.000 statushouders moeten worden gehuisvest. Voor de eerste helft van 2017 wordt minstens hetzelfde aantal verwacht. Duizenden statushouders wachten in asielzoekerscentra op woonruimte, terwijl ongeveer 15% van de kantoren in Nederland leegstaat.

De asielzoekerscentra zitten momenteel vol. Voor een belangrijk deel met statushouders. Dat zijn mensen die een verblijfsstatus hebben ontvangen en dus in Nederland mogen blijven. Zij moeten doorstromen naar reguliere woningen, maar de woningvoorraad is beperkt. Dat probleem speelt in de hele sociale huursector en raakt niet alleen statushouders.

Gemeenten hebben er dus een behoorlijke kluif aan om de statushouders die aan hen zijn toegewezen van woonruimte te voorzien. Tegelijkertijd kampen gemeenten met veel leegstand. Niet alleen kantoorgebouwen, maar ook scholen en voormalige verzorgingstehuizen staan leeg. Een deel daarvan zou geschikt gemaakt kunnen worden voor de sociale huursector en dus ook voor statushouders.

De afgelopen jaren is er veel wetgeving verschenen die het omzetten van leegstaande panden makkelijker moet maken. Zo is de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan verruimd van 10 naar 20 jaar. Deze verruiming heeft onder meer als doel om de financiƫle haalbaarheid van transformatie van leegstaande gebouwen naar een nieuwe functie te vergroten. Daarnaast is het Bouwbesluit zo aangepast dat in veel gevallen van transformatie niet meer aan de eisen voor nieuwbouw hoeft te worden voldaan.

Leegstaande schoolgebouwen en verzorgingshuizen zijn in veel gevallen eigendom van de gemeenten. Maar ook als panden leeg staan en de gemeente is geen eigenaar kan de gemeente invloed uitoefenen op het gebruik van deze panden. Dat is mogelijk via de Leegstandswet. Op die manier kunnen gemeenten private eigenaren stimuleren om hun leegstaande panden te transformeren voor (sociale) huur.

Leegstand zou dus een kans kunnen bieden om de doorstroming op de sociale woningmarkt te vergroten. Niet alleen voor statushouders, maar ook voor andere mensen die wachten op woonruimte. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om leegstaande panden te transformeren? Of heeft u hulp nodig bij het voeren van onderhandelingen of het aanvragen van een vergunning?

Neem gerust contact op, want Raadsio+ geeft de oplossing.

Martijn van Geilswijk
martijn@raadsio.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.