Site pictogram Raadsio+ – Omdat adviseren meer dan een juridische puzzel is

Bijdrage Raadsio aan commentaar Wet natuurbescherming

Eén integrale wet voor natuur. Dat is de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking is getreden. De wet gaat over de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. Aan de andere kant kent de wet ook veel uitzonderingen op bescherming. Bijvoorbeeld in verband met bouwprojecten, veehouderijen, bestrijding van schade en overlast. Ook wordt de jacht gereguleerd in de wet natuurbescherming.

Op korte termijn zal Kluwer een commentaar uitbrengen op deze wettekst. Vandaag heb ik mijn bijdrage voor het onderdeel soorten (met onder andere jacht, schade- en overlastbestrijding) afgerond. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!

Wilt u weten welke mogelijkheden de Wet natuurbescherming voor u biedt? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een ontheffing? Neem gerust contact op, want Raadsio+ geeft de oplossing.

Martijn van Geilswijk
martijn@raadsio.nl
06 – 24532711

Mobiele versie afsluiten