Meewerken aan heldere kaders voor landbouw

Een hele leuke klus voor de Provincie Noord-Brabant! In 2020 wil Brabant tot de meest duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. Daarvoor is de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 opgesteld. Ik mag meewerken aan de uitvoering van het onderdeel ‘Heldere kaders’.

Op dit moment is er een spanningsveld tussen het beheersen, saneren en ontwikkelen van het landelijk gebied. Dit leidt tot allerlei uitdagingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de Omgevingswet, de Wet geurhinder en veehouderij, diverse provinciale verordeningen, (Stoppersregeling) Besluit emissiearme huisvesting en best beschikbare technieken. Een mooie klus op het snijvlak van ruimtelijke ordening, milieu en natuur.

Wordt u geconfronteerd met uitdagingen in het buitengebied? Bijvoorbeeld bij besluitvorming over nieuwe projecten of handhaving van een bestaand bedrijf. Neem gerust contact op, want Raadsio+ geeft de oplossing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.