Moratorium geitenhouderijen en ruimtelijke ordening

Het was een hete zomer. Niet vanwege het weer. Maar door de onrust die ontstond over gezondheidsrisico’s vanwege het wonen in de buurt van geitenhouderijen. Inmiddels hebben Noord-Brabant en Gelderland maatregelen getroffen. Ze hebben beide een moratorium ingesteld. Er mogen tijdelijk geen nieuwe geitenhouderijen bij en bestaande geitenhouderijen mogen tijdelijk niet uitbreiden. Dat is helder. Maar hoe zit het dan met woningbouw in de buurt van geitenhouderijen? Kan dat nog wel?

Gezondheidsrisico’s nabij geitenhouderijen

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat mensen die binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij wonen meer kans hebben op longontsteking. In 10% van de gevallen lijkt er een rechtstreeks verband te bestaan tussen de longontsteking en de geitenhouderij. Het lijkt er dus sterk op dat het houden van geiten risico’s voor de volksgezondheid met zich brengt. We weten alleen niet waar het risico precies vandaan komt. Daarom kunnen geitenhouders ook geen maatregelen treffen om deze risico’s weg te nemen.

Verbod nieuwe geitenstallen

Er zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het verhoogde risico op longontsteking. Staatssecretaris Van Dam heeft gemeenten en provincies opgeroepen om tot dat moment hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat risico’s voor de volksgezondheid betrokken moeten worden in de besluitvorming over geitenhouderijen. Noord-Brabant en Gelderland hebben inmiddels door middel van hun Verordening ruimte geregeld dat er geen vierkante meters geitenhouderij meer bij mag komen. De zogenaamde geitenmoratoria. Dus geen nieuwe stallen, maar ook niet de omschakeling van bijvoorbeeld varkens naar geiten in bestaande stallen.

Consequenties voor woningbouw in provincies mét geitenmoratorium

De geitenmoratoria die zijn ingesteld door Noord-Brabant en Gelderland introduceren alleen een bouwverbod voor geitenhouderijen. Woningbouw wordt niet rechtstreeks geraakt. Toch zal in deze provincies het geitenmoratorium wel een rol spelen bij besluitvorming over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor afwijkend gebruik. Namelijk wanneer deze besluiten zien op waarin woningbouw of andere gevoelige bestemmingen binnen een afstand van 2 kilometer tot een geitenhouderij. De gemeente zal in die gevallen moeten motiveren waarom wel of niet sprake is van een goed woon- en leefklimaat wanneer op korte afstand van een geitenhouderij wordt gebouwd. De uitkomsten van het rapport van het RIVM geven aanknopingspunten voor een locatie specifieke afweging.

Consequenties voor woningbouw in provincies zónder geitenmoratorium

Provincies zonder moratorium zullen met een vergelijkbare afweging worden geconfronteerd. Ook daar zullen gemeenten de conclusies van het rapport van het RIVM moeten betrekken in hun afweging of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Al lijkt de ruimte om woningbouw toe te staan in de nabijheid van geitenhouderijen wel groter te zijn in provincies zonder moratorium dan in provincies met een moratorium.

Wordt u geconfronteerd met uitdagingen in of nabij het buitengebied? Bijvoorbeeld bij besluitvorming over een geitenhouderij of woningbouw in de nabijheid daarvan. Neem gerust contact op, want Raadsio+ geeft de oplossing.

Martijn van Geilswijk
martijn@raadsio.nl
06 – 24532711

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.