Rechtsgebieden

Raadsio+ biedt haar diensten aan over uiteenlopende onderwerpen op diverse rechtsgebieden. Daarbij kan worden gedacht aan:

 

Algemeen bestuursrechtOmgevingsrechtVastgoedrechtNatuurbeschermingsrecht
HandhavingVergunningenHuurovereenkomstenFlora- en faunawet
bestuursdwangbouw
dwangsommilieu
boete
SubsidiesRuimtelijke plannenIngebruikgevingNatuurbeschermingswet
APVAfwijking bestemmingsplanKoop en verkoopWet natuurbescherming
Winkeltijdenwet

 

Heeft u vragen over bovenstaande zaken? Neem dan contact op met ons via het formulier