Site pictogram Raadsio+ – Omdat adviseren meer dan een juridische puzzel is

Rechtsgebieden

Raadsio+ biedt haar diensten aan over uiteenlopende onderwerpen op diverse rechtsgebieden. Daarbij kan worden gedacht aan:

 

Algemeen bestuursrecht Omgevingsrecht Vastgoedrecht Natuurbeschermingsrecht
Handhaving Vergunningen Huurovereenkomsten Flora- en faunawet
bestuursdwang bouw
dwangsom milieu
boete
Subsidies Ruimtelijke plannen Ingebruikgeving Natuurbeschermingswet
APV Afwijking bestemmingsplan Koop en verkoop Wet natuurbescherming
Winkeltijdenwet

 

Heeft u vragen over bovenstaande zaken? Neem dan contact op met ons via het formulier

Mobiele versie afsluiten