Adviseren

Voor adviezen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van bestuursrecht, omgevingsrecht en vastgoedrecht bent u bij Raadsio+ aan het juiste adres.

Te denken valt aan:

-het in kaart brengen van bouwmogelijkheden;
-de aanvraag van vergunningen;
-een inventarisatie van voor een bepaalde activiteit noodzakelijke toestemmingen;
-het formuleren van onderbouwingen voor keuzes met ruimtelijke impact;
-het opstellen en beoordelen van een (huur-) overeenkomst;
-het in kaart brengen van tijdelijke gebruiksmogelijkheden;
-de mogelijkheden om tijdelijk te kunnen verhuren;
-het opheffen van handelen in strijd met wettelijke voorschriften;
-problemen met uw vergunning;
-de keuze voor vergunningstrajecten en planprocedures;
-ontheffingen/ vergunningen op basis van natuurbeschermingswetgeving;
– het vertalen van onderzoeksresultaten naar het plan- of vergunningstraject;
– de afhandeling van diverse inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures.

Klik hier voor de rechtsgebieden waarbinnen Raadsio+ u van dienst kan zijn. Een advies van Raadsio+ is praktisch, uitvoerbaar en oplossingsgericht.

“Een advies van Raadsio+ is altijd praktisch, uitvoerbaar en oplossingsgericht”.